77 ІЗНХ НАНУ
ІЗНХ
НАН України


Вітаємо Вас в Інституті загальної та неорганічної хіміїІнститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України — найстаріша в Україні академічна хімічна установа, один з найбільших центрів хімічної науки. З ряду актуальних фундаментальних та прикладних проблем сучасної неорганічної, в першу чергу — високотемпературної фізико-неорганічної хімії та електрохімії, розроблених в Інституті, він відомий не тільки в нашій країні, а й за кордоном.

Новини

Шановні колеги!

Увага


Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України є учасником програми постдокторальних досліджень НАН України відповідно до постанов Президії НАН України від 07.07.2021 № 245 і № 246. Заплановано залучити постдоків до виконання таких науково-дослідних робіт:
“Функціонально орієнтовані нанорозмірні гетероструктури на основі сполук перехідних металів противірусної, протипухлинної та антибактеріальної дії”, науковий керівник НДР Пехньо Василь Іванович, директор Інституту, завідувач відділу хімії комплексних сполук, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор.
“Функціональні матеріали нового покоління”, науковий керівник НДР Омельчук Анатолій Опанасович, заступник директора Інституту з наукової роботи, завідувач відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.
“Портативні фотоелектрохімічні комірки з акумулюванням водню”, науковий керівник НДР Колбасов Геннадій Якович, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.
“Видалення токсичних компонентів із промислових стоків із застосуванням сорбційно-біологічного методу”, науковий керівник НДР Огенко Володимир Михайлович, завідувач відділу фізико-неорганічної хімії, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.
Відповідно до п.3.3 Положення про програму постдокторальних досліджень НАН України претендент/претендентка має подати до Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України такі документи:
- підписану заяву про участь у програмі постдоків НАН України із зазначенням назви науково-дослідної роботи, до виконання якої він/вона бажає долучитись;
- професійне резюме (СV);
- мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів):
- копію диплома про науковий ступінь;
- автореферат дисертації;
- письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі.
Учасниками конкурсу можуть бути молоді вчені, які працюють в установах та організаціях незалежно від їхнього відомчого підпорядкування. Претенденти на момент завершення конкурсного відбору мають відповідати таким вимогам:
- вік до 35 років включно;
- час від дати захисту дисертації на здобутя наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії (PhD) – не більше 7 років;
- проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проєктів;
- претендент не працює за основним місцем роботи в ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України;
- претендент є громадянином/громадянкою України.
Приймання документів – до 30 вересня 2021 р. Звертатись за адресою: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34 (поряд зі станцією метро «Академмістечко»). Довідки за телефонами: (044) 2251516, 2253071, 2250012.

* * * * *

«24» вересня 2021р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 відбудеться публічний захист дисертацій: Руденко Олександри Станіславівни на тему «Зарядселективні композиційні мембрани на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного вилучення іонів HCrO4- і F- з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 - фізична хімія. Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

Романова Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Романової І.В., відгук опонента д.х.н. Мельник Л.О..

Кравченка Олександра Володимировича на тему «Термоелектричні властивості композиційних плівок Fe - C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю - 02.00.04 – «фізична хімія».

Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент Першина Катерина Дмитрівна, завідувачка відділу хімічного та інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ « Ужгородський національний університет» МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Решетняка О.В., відгук опонента д.х.н. Барчій І.Є..

* * * * * * * * * * * *

Cпеціалізована вчена рада Д 26.218.01. Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України повідомляє про перенесення дати засідання ради з 29 квітня 2021 року на 12 травня 2021року, у зв’язку з карантинними обмеженнями, пов’язаними з епідемією коронавірусу COVID-19.

29 квітня 2021 р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.

1. Захист дисертації – Довбія Яна Михайловича на тему «Синтез, будова та властивості фталоціанінових комплексів цирконію(IV) та гафнію(IV) з позаплощинно координованими β ‒ кетоєнольними хромофорними лігандами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник – Черній Віктор Ярославович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Фрицький Ігор Олегович доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії Київського нацiонального унiверситету iмені Тараса Шевченка МОН України;

- Потаскалов Вадим Анатолійович, кандидат хімічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету “КПІ імені Ігоря Сікорського” МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Фрицького І.О., відгук опонента к.х.н. Потаскалова В.А..

2. Захист дисертації – Боровик Поліни Володимирівни на тему «Синтез, будова та властивості координаційних сполук Ru(III), Rh(III), Pd(II), Pt(II) та Ag(I) з N-алілзаміщеними карботіамідами» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія. Пантелеєвої Ольги Сергіївни на тему «Синтез, будова та властивості сполук поліоксометалатних аніонів Мо та W з похідними пуринового та піперидинового рядів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник – Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Лампека Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

- Павліщук Анна Віталіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Лампеки Я.Д., відгук опонента к.х.н. Павліщук А.В..

* * * * * * * * * * * *

«25 - 26» березня 2021 р. в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться сесійне засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.

Засідання 1: 25 березня – о 1000

Захист дисертації – Солопана Сергія Олександровича на тему «Синтез, структура та властивості нанорозмірних магнітних систем на основі оксидних сполук зі структурами шпінелі та перовськіту» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий консультант – Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу хімії твердого тіла, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:
- Слободяник Микола Семенович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України);
- Кириллов Святослав Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України;
- Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, старший дослідник, виконуючий обов’язки заступника директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента член-кореспондент НАН України, д.х.н. Слободяника М.С., відгук опонента д.х.н. Кирилова С.О., відгук опонента д.х.н. Колотілова С.В.

Засідання 2: 26 березня – о 1000

1. Захист дисертації – Пантелеєвої Ольги Сергіївни на тему «Синтез, будова та властивості сполук поліоксометалатних аніонів Мо та W з похідними пуринового та піперидинового рядів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.01 – неорганічна хімія.

Науковий керівник – Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України.

Офіційні опоненти:

- Трунова Олена Костянтинівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук та матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України;

- Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Донецького національного університету імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Tрунової О.К., відгук опонента д.х.н. Розанцева Г.М..

2. Захист дисертації – Кулешова Сергія Володимировича на тему «Електрохімічний синтез та електрокаталітичні властивості композитів на основі карбідів вольфраму» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук зі спеціальності 02.00.05 – електрохімія.

Науковий керівник: Новоселова Інесса Аркадіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Андрійко Олександр Опанасович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри загальної та неорганічної хімії Національного технічного університету “КПІ імені Ігоря Сікорського” МОН України;

- Кириллов Святослав Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Андрійко О.О., відгук опонента д.х.н. Кирилова С.О..

* * * * * * * * * * * *

«17» грудня 2020 р. о 1000 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01.

Захист дисертації – Вакарова Сергія Васильовича на тему «Cинтез і властивості несиметрично дизаміщених клатрохелатних комплексів Феруму (II)» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий керівник: Варзацький Олег Анатолійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Лампека Ярослав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

- Плутенко Максим Олександрович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Лампеки Я.Д., відгук опонента к.х.н. Плутенко М.О..

* * * * * * * * * * * *
Спеціалізована вчена рада Д26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України повідомляє про перенесення сесійного засідання ради, запланованого на 01 жовтня 2020 року, у зв’язку з участю членів ради в загальних зборах відділень НАН України.

Засідання 1: «01» жовтня 2020 р. – о 1400

1. Захист дисертації – Діаманта Віктора Анатолійовича на тему «Фізико-хімічні властивості неводних розчинів біс(оксалато)боратів та біс(саліцилато)боратів лужних металів та амонію» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Засідання 2: «02» жовтня 2020 р. – о 1000

1. Захист дисертації – Денисенко Ірини Миколаївни на тему "Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями" на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

2. Захист дисертації – Чабан Марії Олександрівни на тему «Особливості сорбції іонів Li+ композиційними сорбентами на основі діоксиду титану та Ti- i Mn-вмісної шпінелі» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

* * * * * * * * * * * *

«01» жовтня 2020 р. в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться сесійне засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01. Засідання 1 – о 1000

1. Захист дисертації –– Денисенко Ірини Миколаївни на тему "Функціоналізація клатрохелатів заліза(II) Cu- та Pd- промотованими реакціями" на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий керівник: Варзацький Олег Анатолійович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, старший дослідник, в.о. заступника директора Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України;

- Павліщук Анна Віталіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

2. Захист дисертації – Діаманта Віктора Анатолійовича на тему «Фізико-хімічні властивості неводних розчинів біс(оксалато)боратів та біс(саліцилато)боратів лужних металів та амонію» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Науковий керівник: Каздобін Костянтин Олександрович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

- Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторією електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України;

Засідання 2 – о 1400

1. Захист дисертації – Чабан Марії Олександрівни на тему «Особливості сорбції іонів Li+ композиційними сорбентами на основі діоксиду титану та Ti- i Mn-вмісної шпінелі» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти:

- Пузій Олександр Михайлович, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу вуглецевих сорбентів медичного та екологічного призначення Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

- Щербань Наталія Дмитрівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник відділу пористих речовин та матеріалів Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України.

«07» листопада 2019р. о 1000 годині в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:
Захист дисертації – Сліпкань Анастасії Валеріївни на тему «Синтез та властивості наночасток цирконій гідрофосфату, навантажених комплексними сполуками диренію(ІІІ)» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.
Науковий керівник: Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).
Офіційні опоненти:
- Колотілов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, старший дослідник, завідувач відділу пористих речовин і матеріалів (Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України);
- Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії мембранних і сорбційних матеріалів та процесів (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Дзязько Ю.С., відгук опонента д.х.н. Колотілова С.В..

2. Захист дисертації – Коломійця Євгена Олександровича на тему «Морфологічні особливості та сорбційні властивості аніонообмінних полімер-неорганічних композитів, які містять гідратовані оксиди багатовалентних металів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
Офіційні опоненти:
- Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторією електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України);
- Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник (Інститут колоїдної хімії та хімії води ім.. А.В. Думанського НАН України)
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Мельник Л.О., відгук опонента д.х.н. Тарасенко Ю.О..*   *   *

«17-18» жовтня 2019р. в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України відбудеться сесія спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 з таким порядком денним:

Засідання 1:
«17» жовтня 2019р. о 1000 годині

захист дисертації – Хоми Руслана Євгенійовича на тему «Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів» на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.
Науковий консультант Еннан Алім Абдул-Амідович, доктор хімічних наук, професор, директор (Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України).
Офіційні опоненти:
- Камалов Герберт Леонович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач лабораторією каталітичного синтезу відділу молекулярної структури і хемоінформатики (Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України)
- Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України)
- Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторією сорбційних і мембранних матеріалів і процесів. (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента академіка НАНУ Камалова Г.Л., відгук опонента д.х.н. Дзязько Ю.С., відгук опонента д.х.н. Розанцева Г.М.

Засідання 2:
«18» жовтня 2019р. о 1000 годині

захист дисертації – Голіченка Олександра Анатолійовича на тему "Синтез, будова та властивості кластерних сполук ренію(III) з біологічною активністю" на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 - неорганічна хімія.

Науковий консультант Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії (ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України).

Офіційні опоненти:
Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної хімії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України)
Гельмбольдт Володимир Олегович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фармацевтичної хімії (Одеський національний медичний університет МОЗ України)
- Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії комплексних сполук (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).
З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація, відгук опонента д.х.н. Амірханова В.М., відгук опонента д.х.н. Орисик С.І., відгук опонента д.х.н. Гельмбольдта В.О..*   *   *

27 вересня 2019 року відбувся перший спільний захід Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» й Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України.
Коуч-студію «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії» проведено в Києві на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за участю науковців Інституту, членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України (учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти Київської області), педагогів – наукових керівників учнівських науково-дослідницьких робіт у науковому відділенні «Хімії та біології».
Деталі за посиланням.*   *   *

29 липня 2019 р. о 14-00 г. в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського НАН України відбудеться зістріч з представниками Універсітету Фошан (Foshan University), Китайська Народна Республіка.

На зустрічі будуть присутні представники Університету Фошан:
Zheng ZENG, President of FSU,
Wu GONGG, Director of International Office of FSU,
Haishu TANG, Director of Human Resources Department of FSU,
Dongchu CHENG, Dean of Material Science and Energy Engineering School of FSU,
Min YUG, Professor of Food Science and Energy Engineering School of FSU,
Donghang ZHANGG, Deputy Director of Management Office of Postdoctoral Fellows of Foshan City
та провідними науковцями ІЗНХ ім. В.І.Вернадського НАНУ.*   *   *18 липня 2019 року о 14.00 буде відкрито меморіальну дошку академіка НАН України Сергія Васильовича Волкова за адресою його колишнього проживання: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15.

Волков Сергій Васильович (16.11.1935 – 9.03.2016) – Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор. Його наукова діяльність цілковито повязана з Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта (з 1960 р.) до директора Інституту (1992-2016 рр.).
Світла пам'ять про Сергія Васильовича живе в серцях його рідних, близьких, численних учнів, друзів, колег, послідовників. Він заснував наукові школи з фізико–неорганічної хімії та високотемпературної гетерогенно–гетерофазної координаційної хімії. Розвинув високотемпературну хімію координаційних сполук, розробив теорію квантових переходів, переносу електрону, вібронних ефектів у комплексах; відкрив металокомплексний каталіз у розплавах при високих температурах. Під його керівництвом синтезовано нові класи координаційних сполук, які використовуються для селективного виділення платинових металів, вперше в Україні розпочато систематичні дослідження лазерохімічних реакцій, прилучено метод динамічної голографії для аналізу теплофізичних параметрів розплавів. Фундаментальні результати знайшли застосування у вирішенні актуальних для держави практичних задач. До його доробку належать понад 1300 наукових праць, в тому числі 30 монографій, із них 7 – англійською мовою, більше 100 авторських свідоцтв на винаходи і патентів. Серед його учнів 46 докторів та кандидатів наук. Він був головним редактором «Українського хімічного журналу», головою Наукової ради НАН України з проблеми “Неорганічна хімія”, членом Міжнародного електрохімічного товариства, Української секції ІЮПАК. Його активна наукова й науково-організаційна діяльність відзначена орденами князя Ярослава Мудрого ІV і V ступеня, Честі (Грузія), Почесною Грамотою Верховної Ради України, нагородою Неурядового екологічного Фонду ім. В.І. Вернадського “Орден В.И. Вернадского”, преміями ім. Л.О. Чугаєва АН СРСР, ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР, ім. О.І. Бродського НАН України.
Офіційне відкриття меморіальної дошки Сергія Васильовича Волкова відбудеться за адресою його колишнього проживання: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 15 (пасаж, передостанній під’їзд зліва перед виходом на вулицю М. Заньковецької) 18 липня 2019 року о 14.00. Дирекція Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України
Довідки за телефоном: 2250012.*   *   *10 травня 2019 року Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголосив конкурс на заміщення вакантних посад:
  - старшого наукового співробітника відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів за спеціальністю 02.00.05 - електрохімія;
  - наукового співробітника відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів за спеціальністю 02.00.05 - електрохімія;

Термін подання документів - місяць від дня оголошення конкурсу. Інститут житлом не забезпечує.
Звертатись за адресою: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34.
Довідки за телефоном: 2250012.*   *   *17 - 20 вереся 2018 р в м. Дніпро відбулась Ювілейна XX конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України.

Інформація про конференцію розміщена на сайті, зазначеному нижче.*   *   *

Про набір до аспірантури.
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголошує набір до аспірантури на 2018 рік з відривом від виробництва зі спеціальності: 102 Хімія, спеціалізацій:
 02.00.01 – неорганічна хімія
 02.00.04 – фізична хімія
 02.00.05 – електрохімія
І. Вступники до аспірантури подають такі документи:
 1. Заяву на ім’я директора Інституту.
 2. Особливий листок з обліку кадрів, автобіографія.
 3. Список опублікованих наукових праць та винаходів. Кандидати, які не мають опублікованих наукових праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-У.
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).
 6. Копія диплому про закінчення вищого навчального закладу.
 7. Копію додатку до диплому про вищу освіту.
 . Витяг із протоколу рекомендації до аспірантури (за наявності).
 9. Копія паспорта (1, 2, 11 сторінки).
 10. Фотокартки 3×4 - 5 шт.
 11. Ідентифікаційний код.
 12. Військовозобов’язані – військові квитки. Призовники – свідоцтво призовника.
Подання заяв до 10 вересня 2018 року.
Вступники до аспірантури на термін складання вступних іспитів гуртожитком не забезпечуються.
Зарахування до аспірантури здійснюється за результатами вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови з 1 листопада 2018 року.
Документи подавати на ім’я директора Інституту за адресою:
 03680, м. Київ – 142, проспект Академіка Палладіна, 32/34.
 Телефони для довідок (+380) 44 225 3511, (+380) 44 225 0012.

Вчений секретар Інституту,
к.х.н., ст.н.с. Лисюк Людмила Семенівна*   *   *

4-7 червня 2018 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, (м. Львів) відбувся VIIІ Український з‘їзд з електрохімії за участю закордонних вчених та VI Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», присвячених 100-річчю Національної академії наук України.
Детальна інформація розміщена за посиланням.
*   *   *© 2005-2019
INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти