ІЗНХ
НАН України


Лабораторія
сорбційних і мембранних матеріалів і процесівВАСИЛЮК
Сергій Леонідович
завідувач лабораторією

телефон: 424-04-62
e-mail: vasiluk@ionc.kiev.ua


Відділ створено в 1993 році. Наукові результати роботи співробітників відділу опубліковано в 140 статтях у закордонних та українських журналах, отримано 12 авторських свідоцтв і патентів. Відділ має тісні наукові зв'язки з науково-дослідницькими центрами в Південній Африці, Франції, Туреччині, Росії, Великій Британії. Основною сферою наукової діяльності є розробка багатофункціональних гранульованих неорганічних матеріалів на основі оксидів та фосфатів цирконію, титану, алюмінію, олова для використання в нових електрохімічно стимульованих гібридних сорбційно-мембранних методах очищення розчинів від токсичних, іоногенних домішок, що включає цільове вилучення цінних елементів. Розробки відділу спрямовані на реалізацію наукових досліджень у вигляді новітніх технологій в різних галузях промисловості.

Основні наукові напрямки
  • синтез та вивчення властивостей нових неорганічних сорбційно-мембранних матеріалів, отриманих за золь-гель технологією;
  • розробка нових перспективних методів очищення рідких та газових середовищ за допомогою гібридних сорбційно-мембранних методів, включаючи метод електродеіонізації;
  • розробка нестандартного (мобільного та стаціонарного) обладнання для процесів очищення водних розчинів, включаючи отримання якісної питної води.
Новими пріоритетами досліджень є зелена хімія та синтез і вивчення властивостей наноструктурованих сорбційних матеріалів.

Наукові та прикладні результати
  • Розроблені нові неорганічні гелеві сорбційні матеріали на основі фосфату цирконію та оксидів багатовалентних металів, які здатні до одночасного поглинання аніонів і катіонів.
  • Показана ефективність використання цих матеріалів у сучасних електрохімічно стимульованих процесах (електросорбція, електродеіонізація) для вилучення іонів із розбавлених розчинів.
  • Розроблена модульна конструкція універсальної установки для виділення іонних домішок методом електродеіонізації. Використання в установці неорганічних мембран та оксидних сорбентів різних типів робить ефективним її використання для отримання якісної питної води, а також для вилучення іонів токсичних металів з різних технологічних розчинів, у тому числі і стічних вод гальванічних виробництв.


Основні виконавці
д.х.н. Ю.С. Дзязько
к.х.н. Т.В. Мальцева, О.В. Пальчик, Л.М. Рождественська, К.О. Куделко.

Ми пропонуємо

© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти