ІЗНХ
НАН України


Конструкторська та експериментальна база інституту
КАРПУШИН
Микола Олександрович
Директор
спеціального кострукторсько-технологічного бюро з дослідним виробництвом
ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України

телефон: 424-80-80
e-mail: karpushin@ionc.kiev.ua


Дослідне виробництво ІЗНХ НАН України засноване у 1972 р. Його організатором та першим директором був доктор технічних наук В.І. Стеценко. На базі ряду відділів Дослідного виробництва Інституту створено Спеціальне конструкторсько-технічне бюро з експериментальним виробництвом, яке з 1994 р. очолює М.О. Карпушин.

Основні напрямки діяльності
 • освоєння та вдосконалення технологічних процесів на основі науково-дослідних робіт, що виконуються в ІЗНХ НАН України з пріоритетних напрямків Інституту;
 • виготовлення дослідних партій виробів та нових матеріалів з наукових розробок Інституту;
 • конструювання та виготовлення нестандартного устаткування для виконання науково-дослідних робіт в наукових відділах Інституту;
 • конструювання та виготовлення нестандартного устаткування для промислового впровадження нових технологічних процесів та наукових досліджень за завданнями Інституту.


Експериментальна продукція та розроблені спільно з Інститутом технології використовуються на підприємствах України та за кордоном завдяки унікальним властивостям матеріалів і виробів, а також принциповій новизні технологічних процесів. До таких треба віднести розробки, виконані протягом двох останніх років: діелектричні підкладки для НВЧ- техніки, резонатори різного призначення, позисторні керамічні нагрівальні елементи для побутових та промислових виробів, виробництво ТіО2 - двооксиду титану (IV) марки ОСЧ 7-5, титан марганцевих окисних анодів для систем катодного захисту підземних комунікацій, оксидів цирконію та алюмінію високої чистоти, виробництво сорбентів: фосфату цирконію статичної обмінної ємності по Na при рН-7 більш як 26 г-екв/кг., відпрацьовування технології та виготовлення партій теплоносія (використання до мінус 37 0С), відпрацьовано елементи технології комплексної переробки червоних шламів глиноземних заводів та інші.

На основі наукових розробок відділів Інституту сконструйовані, виготовлені та впроваджені на підприємствах України та країн світу такі прилади:
 • електролізери з псевдозрідженим шаром скляних, електропровідних та іон- провідних частинок для вилучення дорогоцінних металів з відпрацьованих електролітів та кольорових металів з промивних вод гальвановиробництв;
 • устаткування для вилучення алмазів з відпрацьованого бурового інструменту;
 • устаткування для виготовлення амальгами натрію;
 • устаткування для виготовлення сферичних частинок з амальгами натрію заданих розмірів;
 • електролізери для вилучення свинцю з руди;
 • устаткування для електрохімічної дезактивації “забруднених” деталей технологічного обладнання;
 • устаткування для електрохімічного знесолювання води;
 • спроектована та виготовлена установка для відпрацювання технології для вилучення міді та кобальту з руди та інші.

© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
транс пати в москве сегодня.
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти