ІЗНХ
НАН України


НовиниКонференція молодих дослідників ІЗНХ НАНУ - 2016

17 – 18 листопада 2016 р. відбудеться конференція молодих учених та аспірантів ІЗНХ НАН України. Тематика конференції охоплюватиме ряд основних напрямків роботи інституту в галузі неорганічної, фізичної хімії та електрохімії.

Авторам усних доповідей буде надано 15 хвилин на виступ і відповіді на питання. Також під час роботи конференції у холі 4-го поверху буде проведено стендову сесію. Як стендові доповіді можуть бути використані матеріали, які в цьому році були представлені на інших конференціях.

За матеріалами усних та оригінальних стендових доповідей заплановано видання збірника тез. Для публікації у збірнику тези необхідно оформити заявку під час реєстрації.

Реєстрація учасників конференції та подача тез проводиться в on-line режимі на сайті http://conference.ionc.kiev.ua. Кінцевий термін реєстрації – 17 жовтня 2016 р.

Комітет конференції також запрошує доповідачів опублікувати матеріали їх виступів у формі повних статей в "Украинском химическом журнале". Рукописи статей, оформлені згідно з правилами журналу, приймаються до 1 грудня 2016 р. Нагадуємо, що для зарахування тез доповіді та статті як двох окремих публікацій необхідно, щоб їхні назви відрізнялися.


XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем МКФТТПН-XVІ (присвячена пам’яті професора Дмитра Фреїка), 15-20 травня, 2017 р. Івано-Франківськ, Україна.
Перше інформаційне повідомлення


11 листопада в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України відбудеться українсько турецький семінар "Environmental Protection: from Sorbents to Membranes". Мова семінару - англійська. Запрошуємо до участі!

Будуть заслухані усні доповіді за темою:
 • синтез та модифікування неорганічних та полімерних мембранних і сорбційних матеріалів, застосування нанотехнологій;
 • структура та функціональні властивості сорбентів та мембран;
 • інтенсифікація масопереносу у мембранних модулях;
 • сорбційні та мембранні процеси, спрямовані на захист довкілля.

За матеріалами семінару буде опубліковано збірку статей. Організаційний внесок не передбачається.

За довідками звертатися:
тел. 044-424-04-62
e-mail: dzyazko@gmail.com (Юлія Сергіївна Дзязько)


Найстарішому хімічному виданню України - Українському хімічному журналу - 90 років!


18 листопада 2014 року в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України проведено “ДЕНЬ НАУКИ”, присвячений Всесвітньому Дню Науки та сьогоденню ІЗНХ. Відкрився захід грунтовною доповіддю директора Інституту академіка НАН України С.В. Волкова «Про шляхи розвитку неорганічної хімії».

Докладніше


18 листопада 2014 відбудеться конференція молодих дослідників ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ. Тематика конференції буде охоплювати ряд основних напрямів роботи Інституту в галузі неорганічної, фізичної хімії та електрохімії. Під час роботи конференції в холі 4 поверху буде проведена стендова сесія, на якій будуть представлені всі стенди доповідей з участю молодих вчених Інституту, зроблені на різних конференціях упродовж 2014 року. Кращі усні та стендові доповіді будуть відзначені преміями.

Програма конференції


Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголошує набір до аспірантури на 2014 рік з відривом від виробництва із спеціальностей:

 • 02.00.01 – неорганічна хімія
 • 02.00.04 – фізична хімія
 • 02.00.05 – електрохімія
Вступники до аспірантури подають такі документи:
 1. Заяву на ім’я директора інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів та 3 фотокартки 3х4.
 3. Список опублікованих наукових праць та винаходів. Кандидати, які не мають опублікованих праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-У.
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).

Подання заяв до 10 вересня 2014 року.
Вступники до аспірантури на термін здачі вступних іспитів гуртожитком не забезпечуються.
Документи подавати на ім’я директора інституту за адресою:
03680, м. Київ-142, проспект академіка Палладіна, 32/34.

За довідками звертатися по телефону 424 35 11
Облаватна Світлана Ярославовна


Перший циркуляр про конференцію

XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних вчених буде проводитися у вересні 2014 року в чудовому місті Одесі.

Інформація про конференцію розміщена на сайті, зазначеному нижче. Читайте, плануйте і старайтеся взяти участь.


Конференція молодих вчених і потенційних докторантів ІЗНХ НАНУ - 2013

Конференція молодих вчених і потенційних докторантів ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАНУ, присвячена 95-річчю з дня заснування Академії Наук України, відбудеться 26 листопада 2013 року. Тематика конференції буде охоплювати ряд основних напрямків роботи Інституту в галузі неорганічної, фізичної хімії та електрохімії.
Взяти участь у конференції запрошуються наукові співробітники Інституту : молоді вчені, що мають кандидатську ступінь, а також потенційні докторанти.
Крайній термін реєстрації з поданням тез доповіді обсягом до 1 сторінки - 1 листопада 2013


Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія" запрошують Вас взяти участь у роботі ювілейного засідання, присвяченого 80-річчю з дня народження члена-кореспондента НАН України Шаповала В.І.
Засідання відбудеться 10 жовтня 2013 року в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
Початок засідання о 14 годині.


Міністерство освіти та науки України
Національна академія наук України
Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія"
Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія"
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

"II МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПРИКЛАДНА ФІЗИКО - НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ", Севастополь, Крим, Україна, 23 - 26. 09. 2013В період з 21 по 25 січня 2013 р. на базі ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" в резиденції "Синьогора" на Івано-Франківщині відбулась виїзна сесія наукової ради НАН України з проблеми "Електрохімія", на якій провідні фахівці України з електрохімії обговорювали перспективні напрямки розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в області електрохімії, аналізували сучасний стан досліджень та здобутки електрохімічної науки. Сесія була приурочена 150-річчю від дня народження академіка В.І. Вернадського та 95-річниці Національної академії наук України.


Програма ювілейної сесії ІЗНХ НАН України, присвяченої 150-річчю з дня народження академіка В.І. Вернадського - засновника Академії наук України та основоположника Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України (15-16 листопада 2012 р.)


З 24 по 28 вересня 2012 року в м. Ужгороді проходила виїзна сесія Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" за тематикою "Сучасні проблеми фізико-неорганічної хімії, нанохімії і технології". Організаторами наукового форуму виступили вищеназвана рада, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України та Ужгородський національний університет.


Звіт про результати діяльності Інституту в 2011 році.


19 – 23 вересня 2011 року в Дніпропетровську відбувся VI Український з’їзд з електрохімії. Організаторами з’їзду були Наукова рада НАН України з проблеми "Електрохімія", ДНВЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.


27 червня – 1 липня 2011 року в рамках Міжнародного року хімії ООН у Харкові проведена XVIII Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. Організатори - Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, НТК "Інститут монокристалів" НАН України.

2-7 жовтня 2011 року у Севастополі проведена 1 Міжнародна конференція "Прикладна фізико-неорганічна хімія", яка приурочена до 150-річчя від дня народження видатного вітчизняного вченого, родоначальника сучасної біогеохімії академіка В.І.Вернадського. Конференцію підготували і провели Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського, Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія", Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.


Шановні колеги!

15-16 листопада відбудеться Наукова конференція провідних вчених Інституту "Тенденції і перспективи розвитку наукових досліджень ІЗНХ НАНУ", пррисвячена 80-річчю Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України, в рамках Міжнародного року хімії 2011.


Конференція для молодих хіміків "13 JCF-Fruehjahrssymposium"!

Молодими хіміками Німецького Хімічного Товариства (GDCh) буде організована і проведена Міжнародна конференція в місті Ерланген (Німеччина) у Міжнародний Рік Хімії 2011 ( International Year of Chemistry ).
Тематика конференції: всі галузі хімії.
Можливість отримання грантів на проїзд для аспірантів.


Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Українського з'їзду з електрохімії, який відбудеться 20-23 вересня 2011 року в місті Дніпропетровськ. Будемо раді Вашій особистій участі в роботі з'їзду. Додаткову інформацію ви можете отримати з інформаційного повідомлення або завітавши на електрону сторинку конференції.

З найкращими побажаннями, оргкомітет


Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України оголошує набір до аспірантури на 2009 рік з відривом від виробництва із спеціальностей:

 • 02.00.01 – неорганічна хімія
 • 02.00.04 – фізична хімія
 • 02.00.05 – електрохімія
Вступники до аспірантури подають такі документи:
 1. Заяву на ім’я директора інституту.
 2. Особовий листок з обліку кадрів та 3 фотокартки 3х4.
 3. Список опублікованих наукових праць та винаходів, подають наукові доповіді (реферат) з обраної ними наукової спеціальності.
 4. Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-У.
 5. Посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності складених кандидатських іспитів).

Подання заяв до 10 вересня 2009 року.
Вступники до аспірантури на термін здачі вступних іспитів гуртожитком не забезпечуються.
Документи подавати на ім’я директора інституту за адресою:
03680, м. Київ-142, проспект академіка Палладіна, 32/34.


Шановні колеги!
Згідно з планом роботи Наукової ради НАН України з проблеми "Неорганічна хімія" 28 вересня – 2 жовтня 2009 року на базі Харківського національного технічного університету "ХПІ" планується проведення виїзної сесії ради (сумісно з Науковою радою НАН України з проблеми "Електрохімія") за тематикою "Сучасні проблеми неорганічної нанохімії і технології".

Програму сесії передбачається розгорнути у вигляді дискусійних круглих столів:

 • Аналіз стану та сучасні проблеми нанохімії: синтез, структура, характеризація, властивості, методи стабілізації.
 • Фізико-неорганічні та електрохімічні аспекти вирішення задач нанохімії для медицини і біології, енергетики і екології, створення багатофункціональних композитних наноматеріалів.
 • Технології та перспективи використання наноматеріалів (кераміка, сенсорні системи, мембранні матеріали, джерела струму, фотоперетворювачі тощо).
 • Підведення підсумків. Прийняття рішення.

Запрошення будуть надислані після узгодження програми засідань.
Учений секретар, к.х.н. Л.Б.Коваль

Тел. (044) 424-05-11; (044) 424-35-11
e-mail: koval@ionc.kar.net ; Gluschak@ionc.kar.net


Конференція молодих дослідників ІЗНХ НАНУ - 2009

Рада молодих вчених та Дирекція Інституту прийняли рішення провести Конференцію молодих дослідників ІЗНХ НАНУ 24-25 листопада 2009 року. Тематика конференції буде охоплювати ряд основних напрямків роботи Інституту в області неорганічної, фізичної хімії та електрохімії.

Для реєстрації необхідно заповнити реєстраційну форму та надіслати на електронну адресу
vyunov@ionc.kiev.ua
Крайній термін реєстрації - 3 листопада 2009 р.

Матеріали доповідей будуть опубліковані у вигляді статей в Українському хімічному журналі, який вийде в 2010 році. Статті зареєстрованих учасників, оформлені згідно з правилами, будуть прийматися до 30 листопада 2009 р.


© 2009-2017
Selev INS
Розробка та підтримка
эксперт полиграфолог | светодиодная лампа Днепропетровск | Устанавливаем качественные. Колодцы железобетонные по всей украине
Головна | Новини | Історія | Керівництво | Підрозділи
Наукова діяльність | Наукова рада | Спец.рада Д26.218.01 | Аспірантура
Журнал | Центр колективного користування | Контакти